Valodas centrsKeywords: latviešu valodas aģentūra, learn latvian, learn latvian online, learn latvian language online, learn latvian language, latvian language
Description: Latviešu valodas aģentūra

4. februārī ES mājā notika Ilzes Rūmnieces grāmatas "Grieķu personvārdu atveide latviešu valodā: jaungrieķu valoda" un Allas Placinskas grāmatas "Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā" atvēršanas svētki. Kopā ar autorēm par šiem vērtīgajiem izdevumiem priecājās arī mūsu kolektīvs, visi grāmatu izveidē iesaistītie - redaktori, korektori, mākslinieki un konsultanti, kā arī daudzi citi latviešu valodas kopēji, pētnieki un draugi.

Lasītāji ar žurnālu „Tagad” jauno numuru, kas pirmo reizi savā vēsturē būs pieejams elektroniski, varēs iepazīties 2016. gada 5. februārī LU 74. konferences sekcijā "Latvistikas zinātniskā periodika. Aktualitātes un perspektīvas". Šajā sekcijā uz domu apmaiņu pulcēsies arī citu latviešu valodas, literatūras un kultūras jautājumiem veltītu zinātnisku izdevumu veidotāji, autori un lasītāji. Latviešu valodas aģentūra pasākumā būs pārstāvēta ne tikai ar tikko iznākušo „Tagad” numuru, bet arī ar periodisko izdevumu „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”, ko prezentēs LVA Valodas attīstības daļas vadītāja Inita Vītola.

Mācību līdzeklis tika izstrādāts 2011. gadā ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

LVA metodisko izdevumu sērijā "Sākumskolas un pamatskolas skolotājam" izdots jauns līdzkelis - monogrāfija "Lingvodidaktika. Latviešu valoda 1.-6. klasei", kuras autores ir RPIVA profesore Z. Anspoka un LU profesore S. Tūbele.

Visiem, kas mācās latviešu valodu, 1. konjugācijas darbības vārdi vienmēr sagādājuši daudz grūtību – lokot vārdus, te pēkšņi k pārtop par c vai g par dz. vai arī patskanis pārvēršas par divskani un notiek citas neizprotamas izmaiņas. Kā lai tās visas apgūst, ja šo izmaiņu likumsakarības viegli saskatīt nav iespējams?

Decembrī noslēdzās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latviešu valodas aģentūras kopīgi organizētais projekts „Atrasts tulkojumā. Rainis un Aspazija”. Projekts tapis, atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadu, kas iekļauts UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014.–2015. gadam. Tas tika uzsākts 2015. gada 16. martā, Aspazijas dzimšanas dienā, un projekta mērķis bija iesaistīt Raiņa un Aspazijas jubilejas gada norisēs jauniešus, kuri dažādās pasaules augstskolās apgūst latviešu valodu un literatūru.


Photogallery Valodas centrs:


Valsts valodas centrs - DELFI Temas


Valsts valodas centrs - DELFI Temas


EK0_8727 | Flickr - Photo Sharing!


EK0_8726 | Flickr - Photo Sharing!


EK0_8739 | Flickr - Photo Sharing!


Vrapus turpmak bus jasauc par titeniem, nosaka Valsts valodas ...


EK0_8747 | Flickr - Photo Sharing!


Valodas centrs turistiem pakalpot negrib - YouTube


Metodiskais centrs anglu valodas skolotajiem | eLiesma


Starte Latvijas Vikipedijas maratons: uz Latvijas simtgadi ...


Erasmus stories


Valodu kursi - Uznemumiem | Baltic Media Valodu macibu centrs


Notiks gramatas Latvieu valodas gramatika atveranas svetki ...


Anglu valodas kursi par eiropas naudu.


LVASA


EK0_8719 | Flickr - Photo Sharing!


2014. gada jaunumi


Mirte" izglitibas un valodu centrs | 1188.lv


Mirte" izglitibas un valodu centrs | 1188.lv


Par mums | Valodu macibu centrs