Nastavnike engleskog jezikaKeywords: nastavnike engleskog jezika
Description: ŠKOLA: Škola ELC (English Language Centre), gde se održava kurs postoji od 1962. godine i jedna je od vodećih institucija u Engleskoj specijalizovana za nastavu engleskog jezika za

ŠKOLA: Škola ELC (English Language Centre), gde se održava kurs postoji od 1962. godine i jedna je od vodećih institucija u Engleskoj specijalizovana za nastavu engleskog jezika za strance. Škola poseduje moderne učionice i nastavna sredstva i akreditovana je od strane Britanskog saveta i ostalih relevantnih institucija.

SMEŠTAJ: Možete odabrati smeštaj u porodici što vam daje mogućnost da govorite engleski i u slobodno vreme i da se upoznate sa britanskim načinom života. Sve porodice su proverene, brižljivo odabrane i nalaze se na dobroj lokaciji za dolazak u školu. Sobe su jednokrevetne i ovaj smeštaj je na bazi polupansiona (doručak i večera). Duga opcija jeste smeštaj u studentskoj rezidenciji koja se nalazi na oko 15 minuta hoda od škole. Sve sobe u ovom smeštaju su jednokrevetne sa sopstvenim kupatilom. Ovaj tip smeštaja ne uključuje ishranu. U rezidenciji postoji besplatan bežični internet.

KURSEVI: Postoji nekoliko različitih kurseva u ponudi, a svi oni za cilj imaju da nastavnike upoznaju sa najsavremenijim trendovima u nastavi engleskog jezika i nastavnim tehnikama. S obzirom da ovaj kurs pohađaju nastavnici iz različitih zemalja, polaznici će biti podstaknuti da dele svoje znanje i uče jedni od drugih, upoređujući tehnike i metode iz sopstvenih iskustava.

“ Aspects of Teaching English (AT)”. Kurs je namenjen nastavnicima koji predaju u višim razredima osnovne škole i u srednjim školama. Kurs se svakog dana fukusira na različite aspekte nastave jezika i daje kreativne ideje za nastavu gramatike, tehnike za učenje izgovora, objašnjava kako predavati teške gramatičke jedinice, kako motivisati učenike. Kurs posmatra engleski kao jezik koji se neprestano menja i objašnjava različite tehnike kao što su učenje zasnovano na zadacima i učenje kroz sadržaj. Datumi održavanja kursa: 05.01 – 16.01, 19.01 – 30.01, 30.03 – 10.04, 06.07 – 17.07, 20.07 – 31.07, 03.08 – 14.08, i 12.10 – 23.10.2015.

“Language, Methodology and Culture (LMC)”: Cilj ovog kursa jeste da polaznici razviju veštine komunikacije na engleskom jeziku i da dobiju praktičan pogled na nastavne ideje, kao i da saznaju mnogo toga o britanskom načinu života i kulturi. Datumi održavanja kursa: 05.01 – 16.01, 19.01 – 30.01, 30.03 – 10.04, 06.07 – 17.07, 20.07 – 31.07,

“ Content & Language Integrated Learning (CLIL)”. Ovaj kurs je napravljen za nastavnike koji su uključeni u nastavu engleskog jezika kao ciljnog jezika za nastavu drugih predmeta u dvojezičnoj nastavi. Ovo je veoma praktičan kurs i obuhvata ključne principe CLIL-a, pravljenje nastavnog plana, testiranje i procenu znanja, razvoj nastavnih materijala, uasvršavanje jezika za nastavnike i učenike, nove praktične aktivnosti za razvoj veština. Datumi održavanja kursa: 05.01 – 16.01, 30.03 – 10.04, 06.07 – 17.07, 20.07 – 31.07, 03.08 – 14.08, i 12.10 – 23.10.2015.

“English in the Primary Classroom (EPC)”. Kurs je namenjen nastavnicima koji predaju engleski u nižim razredima osnovne škole. Cilj kursa je da se nastavnici obuče kako da biraju i prilagođavaju materijale za nastavu u nižim razredima, kako da odabiraju i prilagođavaju pesmice na engleskom, igre i priče, pogodne za dati uzrast. Datumi održavanja kursa: 05.01 – 16.01, 30.03 – 10.04, 06.07 – 17.07, 20.07 – 31.07, 03.08 – 14.08, i 12.10 – 23.10.2015.

“ Teaching Business English (TBE)”. Ovo je vrlo praktičan kurs koji će nastavnicima koji predaju poslovni engleski jezik omogućiti da steknu potpun uvid u poslovni svet i naučiti ih novim tehnikama koje će moći da koriste u nastavi. Datumi održavanja kursa: 20.07 – 31.07, 03.08 – 14.08, i 12.10 – 23.10.2015.


Photogallery Nastavnike engleskog jezika:


Photographs za nastavnike engleskog jezika - 356.1-themes.com


Photographs za nastavnike engleskog jezika - 356.1-themes.com


DSC_3673.JPG


DSC_3681.JPG


DSC_3680.JPG


Zlatna djeca: Zahvalnice uciteljima i vjerouciteljima


Premier  kola stranih jezika abac  Radionica za nastavnike ...


Seminar u Beogradu  Modern English School


DSC_3686.JPG


Akreditovan seminar, CSU Kikinda  Modern English School


DSC_3683.JPG


Srednja kola "Brac" Supetar - Naslovnica - Dan ucitelja


Uicka gimnazija  Izloba likovnih radova


Zlatna djeca: Zahvalnice uciteljima i vjerouciteljima


Kurs za nastavnike engleskog i pripremni program za IELTS ...


Zlatna djeca: Zahvalnice uciteljima i vjerouciteljima


DSC_3672.JPG


Medunarodni natjecaj Mir i suradnja | Pogled kroz prozor


Premier  kola stranih jezika abac  Radionica za nastavnike ...


PRIJEMNI ISPIT ZA STIPENDIJE.


Virtualni odgoj djece: mali Europljani uce pomocu video igrica s ...