Organizacija za evropsku bezbednostKeywords: ministry of foreign affairs of serbia, serbia, foreign policy, mrkic, yugoslavia, jugoslavija, ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo za inostrane poslove, ministarstvo inostranih poslova
Description: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia

Република Србија је чланица ОЕБС од 10. новембра 2000. године, а 27. новембра 2000. године, на састанку Министарског савета ОЕБС у Бечу, потписивањем основних докумената ОЕБС (Завршни акт из Хелсинкија, Париска повеља, Истанбулски документ) прихватила је све норме, стандарде и обавезе које из тих докумената произилазе. Активно учествује у активностима ОЕБС у све три димензије – војно-политичкој, економско-еколошкој и људској, као и у раду Парламентарне скупштине ОЕБС, чије је 20. годишње заседање одржано у Београду од 6. до 10. јула 2011. године.

Одлуком 18. заседања Министарског савета ОЕБС, која је ступила на снагу 10. фебруара 2012. године, Србија је одређена за председавајућег ОЕБС у 2015. години, у склопу заједничке кандидатуре са Швајцарском, која ће председавати 2014. године. Председавање ОЕБС представља прилику за афирмацију наших спољнополитичких приоритета и промоцију Србије као уважене учеснице међународне заједнице, како у ширем регионалном смислу, тако и у Европи и непосредном окружењу. Србија ће бити у прилици да пружи конкретан и конструктиван допринос јачању Организације, посебно имајући у виду да се 2015. године обележава четрдесетогодишњица усвајања Хелсиншког завршног акта, што ће бити прилика да се сумирају резултати до сада учињеног и испита да ли постоји политичка воља за креирање стратешког оквира за деловање Организације у периоду након 2015. године. Ово ће отворити могућност да наша земља креативним и иновативним приступом оствари утицај на дугорочно стратешко решавање питања од суштинског значаја за актуелно и будуће деловање Организације и афирмацију изворних принципа КЕБС/ОЕБС.

У склопу војно-политичке димензије испуњава све преузете обавезе по основу Бечког документа (WD 2011) о изградњи мера безбедности и поверења (CSBM) и Документа о малом и лаком наоружању (SALW) – годишња размена војних информација, војни буџет и др. Активно учествује у преговорима о допуни и ревизији Бечког документа, као и на другим тематским скуповима. Редовно испуњава своје обавезе из домена подрегионалне контроле наоружања и сарађује са другим државама, у складу са обавезама које проистичу из чл. IV Дејтонског споразума.

У области економско-еколошке димензије посебну пажњу посвећује питањима одрживе енергије и енергетске безбедности.

У оквиру људске димензије подржава све активности ОЕБС, посебно кроз учешће у праћењу изборних процеса, слањем посматрача у оквиру мисија ОЕБС/ОДИХР.

Србија, као земља на путу приступања ЕУ, посвећена је сарадњи са ОЕБС-ом посебно када је реч о процесу реформи и постизања високих демократских стандарда, помирењу у региону и решавању других питања. Она то чини кроз партнерски однос и успешну сарадњу, у првом реду, са две мисије ОЕБС на својој територији - Мисијом ОЕБС у Србији и Мисијом ОЕБС на Косову, али и са другим мисијама у региону.

Мисија ОЕБС у Србији (ОМИС) успостављена је 11. јануара 2001. године. Рад мисије значајно доприноси јачању капацитета у свим областима друштвеног живота, кроз реализацију око 60 пројеката у различитим областима предвиђених мандатом - у оквиру програма демократизације, владавине права и људских права, медија, као и пружања помоћи у примени пројеката у области полиције. Посебна пажња посвећује се спровођењу дугорочне стратегије реформе, нарочито у изградњи капацитета владиних институција, као и кроз јачање капацитета парламента и цивилног друштва за праћење и надзор.

Мисија ОЕБС на Косову (ОМИК)успостављена је 1. јула 1999. године. Ова мисија, која је, са 699 запослених, највећа мисија ОЕБС на терену, на статусно неутралан начин и кроз сарадњу са другим међународним организацијама и институцијама доприноси развоју мултиетничког демократског друштва. ОМИК тренутно на терену спроводи 91 пројекат из редовног буџета и још неколико десетина из ванбуџетских средстава, у складу са мандатом који предвиђа: изградњу институција, демократије, промоцију и поштовање људских права и владавину права.

Посебну димензију сарадње са ОЕБС-ом чини регионални приступ, у вези са чиме Србија наглашава да он представља најбољи начин за решавање појединих проблема, попут комплекса избегличких питања, али и сарадње у областима сузбијања тероризма, организованог криминала и трговине људима.


Photogallery Organizacija za evropsku bezbednost:


Cela Evropa kritikuje Vucica zbog cenzure, a on se pravi lud ...


Studijska poseta OEBS-u u Becu | Somborski edukativni centar


133231 | OSCE


Odrane radionice o Rodnoj ravnopravnosti | OEK Sinergija


Redepi: Kosovo spremno za uclanjenje u Evropol - Kurir


Organizacija


Zamenik Premijera Kui primio je ministra spoljnih poslova ...


Odrane radionice o Rodnoj ravnopravnosti | OEK Sinergija


Odrane radionice o Rodnoj ravnopravnosti | OEK Sinergija


minsk ao.jpg


Odrane radionice o Rodnoj ravnopravnosti | OEK Sinergija


Arhiva saoptenja iz 2014. godine


Zamenik Premijera Kui primio je ministra spoljnih poslova ...


Tadic pozvao OEBS na neutralnost - Kurir


HEJ SLOVENI


Arhiva saoptenja iz 2014. godine


OEBS osuduje napade na mirovnjake na Kosovu - Kurir


Agencija za EU integracije i saradnju sa udruenjima - Tviter ...